Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Bronius Prapuolenis

XIX–XX a. inžinierius, visuomenės veikėjas.

Prapuolẽnis Bronius 1878 I 27Pocvietyje (Vilkaviškio aps.) 1965 VII 18Orlando Parke (JAV), inžinierius, visuomenės veikėjas. 1903 baigė Rygos politechnikos institutą, 1906 paskirtas į Virbalio muitinę. Pasinaudodamas teise važinėti Vokietijos geležinkeliu pasienyje, užmezgė artimus ryšius su Mažosios Lietuvos veikėjais: Vydūnu, Martynu Jankumi, Jonu Vanagaičiu, Jokūbu Stikloriumi, Enziu Jagomastu, Marta Zauniūte ir kitais. Inicijavo žurnalo „Allgemeine litauische Rundschau“ (1910–1912) leidybą (redaktorius J. Vanagaitis), apmokėjo pirmųjų metų leidimo išlaidas, bendradarbiavo žurnale, pasirašydavo slapyvardžiu Perkūnėlis. Paaiškėjus Prapuolenio ryšiams su minėtu žurnalu, anticarinių straipsnių autorystei, 1913 jis ištremtas į Irkutską Sibire. 1921 grįžo į Lietuvą. 1944 išvyko iš Lietuvos. 1945–1946 gyveno Wiesbadeno lietuvių stovykloje. 1949 išvyko į JAV. J. Vanagaičio knygoje Kovos keliais (1938) išspausdinta jo atsiminimų apie Mažąją Lietuvą. 1949–1954 Aiduose paskelbė atsiminimų apie P. Vaičaitį ir Georgą Sauerweiną.

MLFA

Iliustracija: Bronius Prapuolenis / Iš LE