Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Bernardas Otonas Liudvikas Kodaitis

Bernardas Otonas Liudvikas Kodatis, Kuodatis, Kuodaitis, XIX–XX a. lietuvių astronomas.

Kodáitis Bernardas Otonas Liudvikas, Kodatis, Kuodatis, Kuodaitis 1879 VII 18 Berlyne 1957 VII 5 Čikagoje, lietuvių astronomas. Astronomijos dr. (1936). Kodaičio protėviai kilę iš Mažosios Lietuvos. Oranienburgo mokytojų seminarijoje (Vokietija) 1904 išlaikė valstybinius mokytojo egzaminus. 1910 Berlyno universitete baigė astronomiją ir matematiką. Parengė daktaro studiją apie Kauno ir Potsdamo geografinių ilgių skirtumo nustatymą. Vedė lietuvaitę. 1904 pirmą kartą aplankė Mažąją ir Didžiąją Lietuvą. Čia susipažino su atgimstančios tautos veikėjais lietuvininkais, sužinojo iš jų apie vokiečių vykdomą etnocido politiką. Gyvendamas Vokietijoje palaikė ryšius su Berlyno lietuvių draugija. Nuo 1910 mokytojas Tovelninkuose (Pakalnės aps.). 1912 persikėlė į Kalnininkus (Šilokarčemos aps.), 1914 – į Endružius (Ragainės aps.). Kartu atlikdavo skaičiavimus Karališkajam astronomijos institutui Dahleme. Per Pirmąjį pasaulinį karą paimtas į vokiečių kariuomenę, buvo Karaliaučiaus tvirtovės artilerininkas. 1916–1918 Kaune dirbo vokiečių leistame laikraštyje Dabartis, vėliau Vilniuje vokiečių karinės valdžios politiniame skyriuje. Čia dirbdamas svarbiausias žinias perduodavo Lietuvos politikams. 1919 apkaltintas lietuviška veikla ir kalintas Tilžės kalėjime. 1919 atsisakė Vokietijos pilietybės ir persikėlė gyventi į Lietuvos Respubliką. 1919–1922 Švietimo ministerijos generalinis inspektorius ir Knygų leidimo komisijos narys. Nuo 1920 Aukštuosiuose kursuose, vėliau Lietuvos universitete dėstė matematiką ir astronomiją, nuo 1923 Astronomijos katedros vedėjas. 1923 žygio Klaipėdos kraštui vaduoti savanoris. Ten buvo derybininku su anglų ir prancūzų karo laivų vadais, dalyvavo Šilutės seime. Nuo 1927 Lietuvos Respublikos kariuomenės užsakymu su kitais vykdė astronominius matavimus, sujungė Mažosios ir Didžiosios Lietuvos trianguliacijos tinklus. 1929 Kaune įkūrė ir vadovavo (iki 1940) astronomijos observatorijai. 1940–1944 Vilniaus Universiteto profesorius, astronomijos observatorijos vadovas, Lietuvos šaulių sąjungos narys. Pasitraukęs į Vakarus, 1944–1951 gyveno Wangene (Vokietija). 1951 išvyko į JAV. Bendradarbiavo Lietuvos Respublikos spaudoje – Kosmose, Kultūroje. Parašė knygas Lietuvos astronomijos observatorija Kaune, Lietuva ir astronomija, konspektą studentams Astronomija (1926, 2 d.), studiją apie lietuvių liaudiškąją astronomiją. Apdovanotas Lietuvos laisvės medaliu, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino IV laipsnio ordinu.

L: Klimka L. Bernardas Kodatis – astronomus ir visuomenininkas // Lietuvos dangus '97. V, TFAI. 1997. p. 67–74: Kuodatis B. Autobiografija. 1919 VI 29 LCVA F. 631. Ap. J. B. 367

Algirdas Antanas Gliožaitis

Libertas Klimka

LE

MLFA

Iliustracija: Profesorius Otonas Kodaitis ( iš kairės antras) su geodezininkais: Profesoriumi Steponu Kolupaila, geodezininku pulkininku Antanu Krikščiūnu, profesoriumi Toivo Ilmari Bonsdorfu, profesoriumi Kaziu Sleževičiumi, profesoriumi Stasiu Dirmantu, 1934 / Iš Algirdo Antano Gliožaičio rinkinio