Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Berlyno lietuvių draugija

lietuvių kultūros švietimo organizacija Vokietijoje, veikusi 1903–1914, 1930.

Berlýno lietùvių draugijà, lietuvių kultūros švietimo organizacija Vokietijoje. Veikė 1903–1914, 1930. Steigėjai: Endrius Zaunius, Jurgis Juraitis (iš Rokaičių), Martynas ir V. Pozingiai (iš Priekulės) ir Šerys. Draugija siekė plėsti bendrą lietuvių švietimą, ugdyti politinę, socialinę, tautinę savimonę. Draugijos susirinkimuose Bernardas Kodaitis, E. Zaunius ir kiti skaitė Lietuvos istorijos paskaitas. Scenos mėgėjų trupė rodė spektaklius (pagal Vydūno veikalus). Berlyno lietuvių draugijos nariai lankė muziejus, dailės, technikos parodas. Draugija turėjo biblioteką, prenumeravo lietuviškų periodinių leidinių, išleido savo veiklos apžvalgų, meninių afišų. Berlyno lietuvių draugijos nariai – Mažosios Lietuvos jaunimas, Didžiosios Lietuvos studentai. Pirmojo pasaulinio karo pradžioje, kai dauguma narių išvyko, Berlyno lietuvių draugijos veikla nutrūko. 1906 turėjo 57, 1912 – 18, 1914 – 40 narių.

Domas Kaunas

Vytautas Gocentas