Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Dovydas Gotfrydas Zudnachovijus

David Gottfried Zudnachovius, David Gottfried Zudnachowski, XVIII a. evangelikų liuteronų kunigas, raštijos darbuotojas.

Zudnachòvijus Dovydas Gotfrydas (David Gottfried Zudnachovius, David Gottfried Zudnachowski) 1737Jaciškiuose (Kintų parapija) 1781 III 26Karvaičiuose (perlaidotas Suvernuose), evangelikų liuteronų kunigas, raštijos darbuotojas. Mokėsi Karaliaučiaus Friedricho kolegijoje. 1753 įsimatrikuliavo Karaliaučiaus universitete, lankė teologijos paskaitas. Prasidėjus Septynerių metų karui ir rusų kariuomenei okupavus š Prūsijos teritoriją, 1757 atsikėlė į Verdainę, dirbo precentoriumi. Vėliau, gal iki 1764, buvo lietuvių kalbos seminaro pradedančiųjų grupės docentas (Karaliaučiaus universiteto lietuviškasis seminaras). Į lietuvių kalbą vertė Prūsijos valdžios įsakymus. Iš jo išverstų identifikuotas Friedricho II 1763 XII 17 įsako, draudžiančio žydams bastytis po kaimus, mainikauti pinigais, vertimas. 1764 VI 9 D. G. Zudnachovijus ordinuotas kunigu ir pasiųstas į Karvaičių parapiją. Laikytas vienu labiausiai išsilavinusių Mažosios Lietuvos dvasininkų. Gotfrydas Ostermejeris liudija jį eiliavus giesmes. Kelios įdėtos į 1781 išleistą giesmyną Giesmės šventos, bažnyčioje ir namie giedamos<…>. Teigiama, apie 1780 išleido 3 lietuviškų giesmių rinkinėlį.

Albertas Juška