Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Balys Sruoga

XX a. lietuvių rašytojas, literatūros tyrinėtojas, vertėjas.

Srúoga Balys 1896 II 2Baibokuose (Biržų aps., Vabalninko vls.) 1947 X 16Vilniuje, rašytojas, literatūros tyrinėtojas, vertėjas. Juozo Sruogos brolis. Mokėsi Panevėžio gimnazijoje. Nuo 1911 kūrinius spausdino Aušrinėje, Rygos naujienose ir kituose leidiniuose. Po 1914 studijavo literatūrą Sankt Peterburgo, Maskvos universitetuose. 1918 grįžo į Lietuvą, dirbo laikraštyje Lietuva, buvo Vilkolakio teatro vienas organizatorių, rašė sceninius veikalus, dalyvavo Šaulių sąjungos, Meno kūrėjų draugijos, Žurnalistų sąjungos veikloje. Nuo 1921 studijavo literatūrą Miuncheno universitete; filosofijos daktaras (1924). 1921 Stasio Šimkaus paprašytas 1922 buvo atvykęs į Klaipėdą kurti operos libretą pagal Jono Žiliaus-Jonilos poemą Vestuvės. Apsigyveno Kopgalyje, pas J. Žilių-Jonilą. Nuo 1924 dirbo laikraščio „Klaipėdos žinios“ redaktoriumi, jame spausdino ir savo straipsnius visuomenės gyvenimo, meno temomis, recenzijas, straipsnius apie rašytojus. Dalyvavo Klaipėdos muzikos mokyklos veikloje, organizavo teatrinę studiją, rūpinosi lietuvių mokyklų steigimu ir kitais kultūros reikalais. 1924 rudenį persikėlė į Kauną, čia dėstė Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakultete, įsteigė teatro seminarą. Nuo 1940 dėstė Vilniaus universitete. Sovietų okupacijos metu rašė į pogrindžio spaudą. 1943 suimtas, kalintas Štuthofo koncentracijos stovykloje. 1945 grįžo, dėstė Vilniaus universitete. Išleido eilėraščių rinkinių, dramų, mokslinių veikalų, parašė atsiminimų knygą apie Štuthofo stovyklą Dievų miškas (išleista 1957). Išvertė A. Puškino, H. Heinės, H. Ibseno ir kitų rašytojų kūrinių. 1923 Klaipėdos bendrovė „Rytas“ išleido B. Sruogos eilėraščių knygą Dievų takais.

L: Samulionis A. Balys Sruoga. V., 1986.

Iliustracija: Balys Sruoga