Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Juozas Sruoga

XX a. lietuvių teisininkas, diplomatas.

Srúoga Juozas 1886 III 12Baibokuose (Biržų aps., Vabalninko vls.) 1957 XII 15Kaune, teisininkas, diplomatas. Rašytojo Balio Sruogos brolis. Buvo Vilniaus didžiojo seimo delegatas. Nuo 1925 dirbo Lietuvos pasiuntinybėje Berlyne, 1934–1940 konsulate. Su žmona lankydavosi pas Martyną Jankų Bitėnuose rengtose šventėse.

Vytautas Gocentas

Iliustracija: Martynas Jankus, Sruogienė, advokatas L. Toliušis, Toliušienė, Elzė Jankutė, I. Tonaitė, K. Juodkazys, A. Tonienė, Tilžės konsulas Juozas Sruoga, 1932 / Iš Martyno Jankaus muziejaus fondų