Mažosios Lietuvos
enciklopedija

August Eduard Preuss

Augustas Eduardas Proisas, Prūsas, XIX a. Mažosios Lietuvos pedagogas.

Preuss August Eduard (Augustas Eduardas Pròisas, Prsas) 1801 1839, XIX a. Mažosios Lietuvos pedagogas. Vadovavo Karaliaučiaus karališkajai našlaičių prieglaudai, prie jos veikusiai mokyklai bei liaudies mokytojų seminarijai. Jos poreikiams parengė biblinių skaitymų knygą, kurios vertimas į lietuvių kalbą lietuviškoms mokykloms tapo privaloma mokymo priemone. Apie 1854–1855 išleisti Biblijos skaitiniai mokyklai (Preusso sudaryta chrestomatija). Šią Karlo Wilhelmo Otto Glogau į lietuvių kalbą išverstą knygą Du kartu keturis dešimt ir aštuoni Švento Rašto nusidavimai įvairios spaustuvės spausdino net 12 kartų. Preusso parengti Nusidavimai Švento Rašto ir Naujo Testamento… Jurgio Meškaičio pirmą kartą išversti 1851, o J. F. Weidto ir Erdmono Šesnako 1855, abu leidimai išspausdinti J. Reylaenderio spaustuvėje Tilžėje. Parengė vadovėlį pradinių mokyklų mokytojams Preussische Landes- und Volkskunde oder Beschreibung von Preussen [Prūsijos kraštotyra ir tautotyra, 1835]. Preussas aiškino prūsų, Prūsijos, Kuršių nerijos vardų kilmę; apibūdino krašto gamtovaizdį, klimatą, senųjų prūsų gentis, žemės turtus ir kita. Aprašė lietuvininkų fizinį tipą ir dvasines savybes, pabrėžė jų dvasingumą, drąsą, tėvynės meilę, susiėjimų, pokalbių pomėgį. Pabrėžė valstiečių sumanumą – patys pasigamindavo visus ūkio įrankius ir namų apyvokos daiktus, o moterys ir merginos ausdavo meniškus audinius. Apibūdino sodybų pastatus, vyrų, moterų ir merginų apdarus, maistą, papročius, ypač vestuvių (jaunikis su kviesliu raiti įjodavo net į trobą pas kviečiamuosius). Nurodė lietuvių kalbą esant giminingą su sanskritu, pateikė jos žodingumo pvz., ypač iš žemės ūkio verslo. Pateikė lietuviškus mėnesių vardus su jų vokiškais atitikmenimis. Gėrėjosi lietuviškų dainų tyrumu. 1836 Preusso parengtas Preußischer Kinderfreund [Prūsiškas vaikų bičiulis] per 20 metų išleistas 88 kartus.

L: Kaunas D. Mažosios Lietuvos knyga. V., 1996, p. 315, 385–386; Vyšniauskaitė A. Lietuviai IX a.–XIX a. vidurio istoriniuose šaltiniuose. V., 1994, p. 171–172.

Algirdas Žemaitaitis

Iliustracija: Augusto Eduardo Preusso sudaryti Biblijos skaitiniai mokyklai, 1865 / Iš Domo Kauno knygos „Mažosios Lietuvos knyga“, 1996