Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Karl Wilhelm Otto Glogau

Karlas Vilhelmas Otas Glogau, kunigas, XIX a. lietuvių raštijos veikėjas.

Glogau Karl Wilhelm Otto 1805 XI 14 Gilijoje, Labguvos aps. 1875 Tilžėje), Mažosios Lietuvos evangelikų liuteronų kunigas, lietuvių raštijos darbuotojas. Tilžės vyskupas (1846–1875). Kunigavo Kintų, Labguvos ir Tilžės lietuvių parapijose. Išvertė į lietuvių kalbą religinių giesmių, parengė giesmynų ir kitų religinių knygų. Jo sudarytas Katekizmas nuo 1855 iki 1920 leistas net 15 kartų. 1855 parengto mokyklinio giesmynėlio išėjo 16 leidimų. Bendradarbiavo su Augustu Schleicheriu, rengusiu lietuvių kalbos gramatiką. Talkino Georgui Nesselmannui, leidusiam lietuvių–vokiečių kalbų žodyną. Tyrė lietuvių kalbos nykimo Mažojoje Lietuvoje procesą.

L: Biržiška V. Vilhelmas Otonas Glogau // Aleksandrynas. T. III, V., 1990, p. 161–162.

Zigmas Zinkevičius