Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Memelgau-Zeitung“

„Klaipėdos apygardos laikraštis“, nepriklausomas laikraštis, skirtas ūkininkams, prekybininkams ir amatininkams.

„Memelgau-Zeitung“ [„Klaipėdos apygardos laikraštis“], nepriklausomas laikraštis, skirtas ūkininkams, prekybininkams ir amatininkams. Ėjo Šilutėje nuo 1922. Iš pradžių buvo savaitraštis, vėliau – mėnraštis, 12–16 p. Leido Friedricho Wilhelmo Sieberto įpėdiniai, redagavo Maxas Swars. 1923 sausį laikraštį atpirko Martynas Jankus, bet 1924 sausį vėl pardavė buvusiam savininkui.

LE