Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Otto Sekunna

Otas Sekuna, XIX–XX a. knygininkas, spaustuvininkas.

Sekunna Otto (Otas Sekùna) 1863 XI 20 1941 XI 29, Mažosios Lietuvos knygininkas, spaustuvininkas. Paskutinis Mažosios Lietuvos lietuviškų knygų leidyboje dalyvavęs knygrišys. Karlo Wilhelmo Sekunnos sūnus. Apie 1891 tapo Sekunnų įmonės savininku, apie 1919–1921 įmonę valdė su sūnumi Arturu, 1933–1937 vėl buvo įmonės savininkas. Įmonei nupirko smulkiosios spaudos įrengimus. Spausdino daugiausia lietuviškus leidinius, smulkius spaudinius, skirtus konvoliutų sudarymui. Leido knygų priedus: Dvylika dvasiškų naujų liaupsinimo giesmių, Naujos gražios giesmės, Kelios evangeliškos giesmelės, knygą Ar miege?, apie 1895, M. L. Rozentalio Prisivertimas židiško žalneriu liekoraus, 1901 ir kitų. Didelės apimties knygas Sekunna užsakydavo pajėgiose spaustuvėse. Iki 1919 išspausdino 40 lietuviškų leidinių. Sekunnos įmonėje leistos ir vokiškos knygos (pvz., Šilokarčemos Žiemos žemės ūkio mokyklos ataskaitos), Šilutės miesto vaizdų atvirukai. Pardavinėjo nelegalią literatūrą knygnešiams, knygas jam tiekė Martynas Jankus; ryšius su Didžiąja Lietuva slėpė nuo Šilutės valdininkų ir gyventojų. Iš Sekunnos įmonės prekių įsigydavo knygų prekybininkas Jonas Molinius. Apie 1919 įsteigė stambesnę poligrafijos įmonę (šalia turėtų akcidencijos gamybos įrengimų įsigijo spausdinimo mašiną), kuri vienintelė iš Klaipėdos krašto knygrišyklų užsiėmė leidyba. Su sūnumi Arturu išspausdino protestantiškų knygų, giesmynėlių, evangelikų liuteronų žurnalo „Pasiuntinystės knygelės“ vieną numerį, 1920–1921 bėdos pinigus, skirtus Rusnės ir Šilutės seniūnijoms. Visus Sekunnos užsakymus atliko sūnus Arturas, kuriam Sekunna 1921 perdavė įmonės spaustuvę, Sekunnai liko knygynas ir knygrišykla, tačiau abu ir toliau dirbo vienose patalpose Tilžės g. 29. Sekunnos leidybinė veikla nepasiteisino, todėl jis šio verslo atsisakė. Po 1924 vertėsi lietuvių leidinių prekyba ir įrišimu, gamino akcidenciją.

L: Kaunas D. Šilutės knyga ir bibliotekos (iki 1939 m.) // Knygotyra, t. 12 (19), sąs. 1. V., 1985; Kaunas D. Mažosios Lietuvos knyga. V., 1996.

Iliustracija: Otto Sekunna (kairėje) su dukters Ellos Munk šeima, 1941 / Iš Domo Kauno knygs „Mažosios Lietuvos knyga“, 1996

Iliustracija: Otto Sekunnos spaustuvė ir knygynas Šilutėje (savininko vaikaičio Horsto Munko 1989 metų piešinys) / Iš Domo Kauno knygos „Mažosios Lietuvos knyga“, 1996