Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Pasiuntinystės knygelės“

evangelikų liuteronų žurnalas, leistas 1907–1922 Tilžėje.

„Pasiuntinỹstės knygẽlės“, evangelikų liuteronų žurnalas, leistas 1907–1922 Tilžėje gotikinėmis raidėmis vietoj leidinio „Pasiuntinystės laiškelis“. Ėjo spalio mėnesį vieną kartą per metus. Spausdino religinius straipsnius, giesmes, pasakojimus apie pasiuntinystės (misijų) veiklą įvairiose pasaulio šalyse. Redaktorius Enzys Jagomastas, Jonas Pilibaitis. Spausdino „Lituania“ spaustuvė Tilžėje, Sieberto spaustuvė Klaipėdoje. Išėjo 16 numerių.

Vytas Urbonas