Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Apgiedokime Prūsijos žūtį“

Lietuvių folkloro teatro muzikinis scenos kūrinys.

„Apgiedókime Prsijos žtį“, Lietuvių folkloro teatro muzikinis scenos kūrinys – Gedulo apeigos baltų karžygių atminimui, pastatytas 1989. Autorius ir statytojas Povilas Mataitis, scenografija ir kostiumų dailininkė Dalia Mataitienė. Spektaklyje dalyvavo evangelikų liuteronų kunigas Tomas Ladiga. Panaudota Mažosios Lietuvos mirusiųjų paminėjimo liturgija, giesmės, užrašytos Žemaičių Naumiestyje ir Priekulėje (kunigas Jonas Armonaitis ir vargonininkas Vilhelmas Skrabas), taip pat giesmės iš Martyno Mažvydo, Frydricho Kuršaičio, Waldemaro Hoffheinzo sudarytų giesmynų, skaitomi Petro Dusburgiečio Prūsijos žemės kronikos apie žūtbūtines prūsų ir Kryžiuočių ordino kovas fragmentai bei Romo Batūros įvadas ir paaiškinimai P. Dusburgiečio Prūsijos žemės kronikai (1985) prūsiški poteriai Aš tikiu į Dievą Tėvą ir Tėve mūsų, kurių redaktorius Letas Palmaitis. Tai ir visų baltų tautų tragiškos istorijos apibendrintas regėjimas, apmąstymas. Pasak Angelės Vyšniauskaitės, atkurtasis kostiumas – gyvas, patrauklus ir visiškai nematytas, kūrinyje gerai suvoktas prūsų ir lietuvininkų dvasingumas. Pvz., prasmingai sieta moteris, vilkinti tautinį drabužį, kruopščiai parinktą iš Rytprūsių muziejinių kraičių skrynių, ir Dievo žodžio sakytoja, iškėlusi priesaikai giesmyną. Lietuvos laisvėjimo metais buvo labai aktualu patirti tokį estetinį įspūdį.

Vytautas Kaltenis

Iliustracija: Scena iš spektaklio „Apgiedokime Prūsijos žūtį“, 1989 / Iš Dalios ir Povilo Mataičių rinkinio

Iliustracija: Scena iš spektaklio „Apgiedokime Prūsijos žūtį“, 1989 / Iš Dalios ir Povilo Mataičių rinkinio

Iliustracija: Povilo Mataičio gedulo apeigoms „Apgiedokime Prūsijos žūtį“, jo paties pastatytoms Lietuvių folkloro teatre 1989 VII 15, Žalgirio mūšio 579-ųjų metinių sukakties dieną. Scenai atkurti Prūsijos moterų drabužiai / Iš Dalios ir Povilo Mataičių rinkinio

Iliustracija: Povilo Mataičio gedulo apeigoms „Apgiedokime Prūsijos žūtį“, jo paties pastatytoms Lietuvių folkloro teatre 1989 VII 15, Žalgirio mūšio 579-ųjų metinių sukakties dieną. Scenai atkurti Prūsijos moterų drabužiai / Iš Dalios ir Povilo Mataičių rinkinio

Iliustracija: Povilo Mataičio gedulo apeigoms „Apgiedokime Prūsijos žūtį“, jo paties pastatytoms Lietuvių folkloro teatre 1989 VII 15, Žalgirio mūšio 579-ųjų metinių sukakties dieną. Scenai atkurti Prūsijos moterų drabužiai / Iš Dalios ir Povilo Mataičių rinkinio

Iliustracija: Povilo Mataičio gedulo apeigoms „Apgiedokime Prūsijos žūtį“, jo paties pastatytoms Lietuvių folkloro teatre 1989 VII 15, Žalgirio mūšio 579-ųjų metinių sukakties dieną. Scenai atkurti Prūsijos moterų drabužiai / Iš Dalios ir Povilo Mataičių rinkinio

Iliustracija: Povilo Mataičio gedulo apeigoms „Apgiedokime Prūsijos žūtį“, jo paties pastatytoms Lietuvių folkloro teatre 1989 VII 15, Žalgirio mūšio 579-ųjų metinių sukakties dieną. Scenai atkurti Prūsijos moterų drabužiai / Iš Dalios ir Povilo Mataičių rinkinio

Iliustracija: Povilo Mataičio gedulo apeigoms „Apgiedokime Prūsijos žūtį“, jo paties pastatytoms Lietuvių folkloro teatre 1989 VII 15, Žalgirio mūšio 579-ųjų metinių sukakties dieną. Scenai atkurti Prūsijos moterų drabužiai / Iš Dalios ir Povilo Mataičių rinkinio

Iliustracija: Povilo Mataičio gedulo apeigoms „Apgiedokime Prūsijos žūtį“, jo paties pastatytoms Lietuvių folkloro teatre 1989 VII 15, Žalgirio mūšio 579-ųjų metinių sukakties dieną. Scenai atkurti Prūsijos moterų drabužiai / Iš Dalios ir Povilo Mataičių rinkinio

Iliustracija: Povilo Mataičio gedulo apeigoms „Apgiedokime Prūsijos žūtį“, jo paties pastatytoms Lietuvių folkloro teatre 1989 VII 15, Žalgirio mūšio 579-ųjų metinių sukakties dieną. Scenai atkurti Prūsijos moterų drabužiai / Iš Dalios ir Povilo Mataičių rinkinio

Iliustracija: Povilo Mataičio gedulo apeigoms „Apgiedokime Prūsijos žūtį“, jo paties pastatytoms Lietuvių folkloro teatre 1989 VII 15, Žalgirio mūšio 579-ųjų metinių sukakties dieną. Scenai atkurti Prūsijos moterų drabužiai / Iš Dalios ir Povilo Mataičių rinkinio