Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Angelė Vyšniauskaitė

XX–XXI a. lietuvių etnologė.

Vyšniauskáitė Angelė 1919 V 15Skriaudžiuose (Marijampolės aps.) 2006 VII 9 ten pat, etnologė, Mažosios Lietuvos enciklopedijos autorė. Hum. m. dr. (1955), habil. dr. (1993), Lietuvių katalikų mokslo akademijos akademikė (2000). 1939 įstojo į Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakultetą, studijavo literatūrą, Antrojo pasaulinio karo metais universitetą perkėlus į Vilnių, studijas tęsė jame, jį uždarius 1943 studijas tęsė nelegaliai. Vadovaujama Vinco Mykolaičio-Putino apgynė diplominį darbą – Gamtos pradai V. Krėvės kūryboje, gavo Vytauto Didžiojo universiteto diplomą, kurio vėliau sovietų valdžia nepripažino. 1952 Vilniaus valstybiniame pedagoginiame institute perlaikė egzaminus, įgijo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos diplomą. 1948–1993 dirbo Mokslų akademijos Istorijos institute Etnologijos skyriuje. Instituto Archeologijos–etnografijos sektoriaus etnografų grupės viena įkūrėjų, jos vadovė (1961–1969). Buvo kelių mokslinių leidinių redakcinių kolegijų narė; Vilniaus miesto savivaldybės Pavadinimų suteikimo komisijos narė; Etninės kultūros globos tarybos prie Lietuvos Respublikos Seimo narė ir ekspertė; daugelio visuomeninių organizacijų narė. Monografijų Lietuvos valstiečių šeimos buitis (1962, 1965 anglų kalba išleista JAV), Lietuvių šeimos tradicijos (1967), Lietuviai istorijos šaltiniuose (1994), Lietuvio namai (1999), Lietuvos lininkystė XVIII–XX a. pirmoje pusėje: inventorius ir papročiai (1993, habilitacinis darbas) autorė; knygų Lietuvių etnografijos bruožai (1964); Valstiečių linininkystė ir transportas (1977), Šiuolaikinis Suvalkijos kaimas (1981), Šiuolaikinis Žemaitijos kaimas (1985), Mūsų metai ir šventės (1993), Lietuvių šeima ir papročiai (1995), Pabaltijo istorinis etnografinis atlasas, t. 1 (1985) bendraautorė. Parašė daugiau kaip 700 mokslo ir mokslo populiarinimo straipsnių. Ldk Gedimino IV laipsnio ordinas (1996); Jono Basanavičiaus premija (1998).

L: Angelė Vyšniauskaitė: Bibliografijos rodyklė 1949–2004. V., 2004; Šaknienė-Paukštytė R. Profesorė Angelė Vyšniauskaitė // Tautosakos darbai, t. 32. 2006.

Iliustracija: Angelė Vyšniauskaitė, 2004

Iliustracija: Angelės Vyšniauskaitės knygos „Lietuviai IX a.–XIX a. vidurio istoriniuose šaltiniuose“ viršelis, 1994