Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Altertumsgesellschaft Prussia

„Prussia“ (Prūsijos senovės draugija), mokslinė draugija, veikusi 1844–1944.

Altertumsgesellschaft Prussia, „Prussia“ (Prūsijos senovės draugija, Karaliáučiaus senóvės draugijà „Prussia“), mokslinė draugija. Veikė 1844–1944. Centras Karaliaučiuje. Steigėjai A. Hagenas ir K. M. Bartisius. 1847 buvo 27, 1896 – 855, 1925 – 1009 nariai. Kolektyviniai nariai buvo Prūsijos ir Vokietijos valdžios įstaigos, miestai, draugijos, bibliotekos. Karaliaučiaus pilyje Altertumsgesellschaft Prussia turėjo archeologijos muziejų Prussia ir biblioteką. Rinkiniuose buvo daug lituanistinės medžiagos. Tyrimus Altertumsgesellschaft Prussia nariai skelbė žurnaluose Neue preussische Provinzial-blätter, 1846–1864 [Nauji prūsų provincijos lapai], Altpreussische Monatsschrift, 1864–1892 [Senovės prūsų mėnraštis], draugijos leidžiamose posėdžių ataskaitose Sitzungsberichte der Altertumsgesellschaft Prussia, nuo 1874, 25 sąs. [Prūsijos senovės draugijos posėdžių protokolai], žurnale Prussia (1926–1943, t. 26–35). Juose yra vertingų darbų iš Mažosios Lietuvos tautosakos, archeologijos ir istorijos. Altertumsgesellschaft Prussia pirmininkai: 1872–1891 Georgas Bujackas, 1891–1922 Adalbertas Bezzenbergeris, 1923–1927 Maxas Ebertas, 1927–1944, Wilhelmas Gaerte.

Domas Kaunas