Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Max Ebert

Maksas Ebertas, XX a. vokiečių archeologas.

Ebert Max (Maksas Èbertas) 1879 VIII 4 Stendalyje 1929 XI 15 Berlyne, vokiečių archeologas. Studijavo istoriją ir germanistiką Innsbrucke, Heidelberge, Hallėje ir Berlyne. Po Pirmojo pasaulinio karo apgynė habilitacinį darbą Karaliaučiaus universitete. 1918–1927 dirbo jame privatdocentu, nuo 1921 profesorius. Su kitais archeologais (daugiausia su Bruno Ehrlichu) tyrinėjo Rytprūsių piliakalnius bei gyvenvietes (Elbingo apylinkėse). 1921–1923 išrinktas Prussia draugijos pirmininku. Tuo metu redagavo Prussia žurnalą, buvo žurnalo Vorgeschichtliche Forschungen [Proistorės tyrinėjimai] redakcinės kolegijos narys, sudarė straipsnių rinkinį Adalbertui Bezzenbergeriui atminti. Ypač domėjosi skandinaviška Truso gyvenviete, aprašė keletą žalvario amžiaus lobių ir unikalią auksinę apyrankę iš Strabėnų (vok. Strobjehnen). Prūsų archeologijos tema yra parašęs apie 10 straipsnių. Didžiausias nuopelnas archeologijai – jo sudarytas 15 tomų Reallexikon der Vorgeschichte [Enciklopedinis proistorės žodynas].

L: Seger H. Max Ebert // Nachrichten für deutsche Vorzeit. Jg. V, Hf. 12, 1929, S. 177–178; Kossina G. Max Ebert // Mannus. Bd. 22. 1930, S. 177–178; Feuereisen A. Die baltische vorgeschichtliche Forschung und Professor Dr. Max Ebert // Baltische Monatschrift, Jg. 61, Hf. 1, 1990, S. 1-5.

Valdemaras Šimėnas

Iliustracija: Maxas Ebertas / Iš Valdemaro Šimėno rinkinio