Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Adolfas Plenis

darbininkas, XX a. pradžios Klaipėdos krašto politikas, knygius.

Plenis Adolfas iš Trušelių (Klaipėdos aps.), darbininkas, XX a. pradžios Klaipėdos krašto politikas, knygius. 1923 IX 17 Lietuvos Vyriausybės vyriausiojo įgaliotinio Jono Budrio kaip žvejų atstovas paskirtas į Klaipėdos krašto tarybą (vok. Landesrat). 1924 II 13 dalyvavo jų delegacijos sudėtyje susitinkant su Tautų Sąjungos komisija, vadovaujama JAV diplomato Normano Daviso. Delegacija tuomet patvirtino Tilžės akto ir kitų nuostatą, kad mažlietuviai išreiškė norą jungtis prie Lietuvos. Komisija parengė Lietuvai palankų Klaipėdos krašto konvencijos projektą. 1925 Plenis išrinktas į Klaipėdos miesto Seimelį ir Klaipėdos krašto I Seimelį. Priklausė socialdemokratų frakcijai (krašto I Seimelyje ji turėjo 5 narius).

Algirdas Antanas Gliožaitis