Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Žukų pradinė mokykla

Žukuose apie 1833 įkurta pradinė mokykla.

Žukų pradnė mokyklà, įkurta apie 1833. Pirmasis dokumentais paliudytas mokytojas – Mažosios Lietuvos raštijos darbuotojas, Karalienės mokytojų seminarijos auklėtinis Kristupas Kropaitis vaikus mokė nuo 1866. Netrukus mokykla tapo dviklase. Dėstyta vokiečių kalba, nes šios tautybės žmonės sudarė daugiau kaip 80%. Apie 1877–1884 Žukuose mokėsi Vilius Gaigalaitis. Tarpukariu mokytojavo Werthas ir Klaipėdos mokytojų seminarijos auklėtinė, Klaipėdos mergaičių skaučių vadė Ona Zemturytė. 1936 mokyklą lankė 35 mergaitės ir 36 berniukai. Iš jų 58 evangelikai liuteronai, 13 katalikų. Dirbta tipiniame mūriniame mokyklos pastate, kieme stovėjo 2 mediniai ūkiniai pastatai. Žukuose veikė privati lietuvių pradinė mokykla (įkurta 1937), joje mokėsi 26, 1938 – 20 vaikų. 14 jų buvo gimę Klaipėdos krašte, 5 – pagrindinėje Lietuvos dalyje ir 1 atsikėlęs iš kitos šalies. Vaikus į šią mokyklą leido 8 šeimos, namuose kalbėjusios vokiečių kalba. Mokė mokytojai Makaitis ir Pozingis. Po Antrojo pasaulinio karo mokykla atkurta.

Albertas Juška

Iliustracija: Senoji Žukų mokykla, 2002