Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Kristupas Kropaitis

Kristupas Kruopaitis, XIX–XX a. Mažosios Lietuvos pedagogas, publicistas, poetas.

Kropáitis Kristupas, Kruopaitis 1843 IV 20 prieš 1911, Mažosios Lietuvos pedagogas, publicistas, poetas. 1863–1866 mokėsi Karalienės mokytojų seminarijoje. Ją baigęs paskirtas Ragainės apskrities Žukų parapinės mokyklos mokytoju. Vėliau dėstė Jonikaičių, Opstainių, gal Šyšos (1898; Šilokarčemos ir Tilžės aps.) liaudies mokyklose. 1885–1888 redagavo Tilžės spaustuvininko Otto von Mauderodės leistas Lietuviškas kalendras. Savo eilėraščius skelbė laikraščiuose „Aušra“, „Nauja lietuviška ceitunga“, jo priede „Kaimynas“. Ypač išpopuliarėjo, tapo mėgstama daina jo eilėraštis Nemuno kelionė, išspausdintas su gaidomis Aušroje, 1886, nr. 4.

Albertas Juška