Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Ona Zemturytė-Jarienė

XX a. lietuvių mokytoja, skautų aktyvistė.

Zemturýtė-Jarenė Ona 1906 III 16Dargužiuose (Kretingalės vls., Klaipėdos aps.) 1984Telšiuose, mokytoja, Klaipėdos skautų aktyvistė. Tėvai ūkininkai Ansas Zemturis ir Ona Sklasčiūtė. 1931 baigė Klaipėdos mokytojų seminariją. Dirbo Klaipėdos ir Pagėgių apskrities pradinėse mokyklose, Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijoje (nuo 1930), Klaipėdos pedagoginio instituto Pavyzdinėje mokykloje (nuo 1938). Po Klaipėdos krašto užgrobimo (1939) persikėlė į Didžiąją Lietuvą, dirbo Šiaulių apskrites ir Kėdainių mokyklose. Sovietams okupavus Lietuvą (1940) įsikūrė Telšiuose, dirbo Masčio fabrike. Apdovanota skautų ordinu Už nuopelnus (1931).

Astrida Petraitytė

Jurgis Reisgys

Iliustracija: Ona Zemturytė-Jarienė, apie 1970