Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Žiokų pilis

Sembų, vėliau Kryžiuočių ordino gynybinė pilis.

Žiok pils. Po 1255–1256 Sembos nukariavimo, prie Kuršių marių buvusi sembų pilis Soke atiteko Kryžiuočių ordinui, tačiau išliko apsikrikštijusio sembų vado rankose. 1270 iš Soke pilies pasitraukus sembams (vadas perėjo į sukilėlių pusę arba buvo nužudytas), vietoj jos pastatyta nauja pilis, saugojusi pakrantę, kurią Kuršių marių ledu dažnai puldavo skalviai, vėliau lietuviai. Sembų pilis buvo stipriai rekonstruota, pagerinta gynybinių griovių sistema, pylimai, įrengti nauji gyvenamieji namai įgulai, kurią sudarė Ordino broliai, ginklanešiai, svečiai – kryžiuočiai ir tarnai. Buvo rūsiai ir arklidės. Galėjo veikti uostas. Pilis buvusi apskrito plano su aukštomis gynybinėmis sienomis (išmūrytomis pagal senuosius pylimus). Dvigubi vartai buvo šiaurinėje pusėje; turėjo pakeliamąjį tiltą. Buvo 2 priešpiliai: šiaurės vakaruose – mažasis (trikampio formos, apsaugotas grioviais ir gynybinėmis sienomis), rytuose – didysis (trapecijos formos, t. p. buvo apsaugotas grioviais ir gynybinėmis sienomis; šiaurinėje sienoje buvo 3 bokštai; išėjimas – į pietinę pusę). Stiprėjant Ordino ekspansijai į rytus, po 1285, pilis pasidarė svarbus atramos punktas, saugantis Karaliaučių. Pilyje iki XVI a. buvo seniūnijos rezidencija. Priešpilyje veikė žuvų turgaus sandėlis. Nuo 1397 žinotas 21 pilies viršininkas (vok. Pfleger). XIII–XVI a. nėra žinių apie pilies užėmimą, nors lietuviai ne kartą buvo ją apsupę. Po 1525 kilus kaimiečių sukilimui pilis trumpam užimta. 1606 ji sudegė; 1684 pradėtos rekonstrukcijos. 1711 ir 1717 čia apsistojo Rusijos caras Petras I. Prūsijos karalystės aprašyme (1774) apie pilį rašyta: senovinė pilis su kaimu, 1,5 mylios nuo Kuršių nerijos įlankos... Apie 1815–1819 perstatytas pagrindinis pastatas. Iki 1871 pilis buvo karaliaus (vėliau kaizerio) domenas. 1918–1945 pilis suvalstybinta. Antrojo pasaulinio karo metais nenukentėjo; iki 1948 čia veikė vokiečių vaikų namai. Iki 1960 buvo kolūkio arklidė, vėliau įrengti gyvenamieji namai.

L: Замкии укрепления Немецкого ордена в северной части восточной Прусии. Калининград, 2005.

Iliustracija: Žiokų pilies kieme, 1986