Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Žilių (1) parapinė mokykla

Žiliuose (1) nuo XVII a. pradžios veikusi parapinė mokykla.

Žili (1) parãpinė mokyklà. Tikybos dalykų joje mokyta nuo XVII a. pradžios. 1723–1726 precentoriavo lietuvių raštijos darbuotojas Adomas Frydrichas Šimelpenigis jaunesnysis, prieš 1732 – F. Vorhofas, 1810–1826 – Karaliaučiaus universiteto auklėtinis, lietuvių tautosakos rinkėjas Vilius Teodoras Šimelpenigis (rankraštiniame M. L. Rėzos palikime yra 4 Rusnėje jo užrašytos liaudies dainos). 1848–1850 dirbo Karalienės mokytojų seminarijos auklėtinis, kovotojas už žmogaus demokratines teises Mauras Pucas. Prieš 1892 mokė Hoyeris. Senajam precentorato pastatui sudegus išmūryta nauja dviklasė mokykla. Joje įrengti 3 butai mokytojams. 1911 dirbo H. Žemaitaitis (Szemaitat) ir H. Peppelis.

Albertas Juška