Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Vilius Teodoras Šimelpenigis

XIX a. evangelikų liuteronų kunigas, lietuvių raštijos darbuotojas.

Šmelpenigis Vilius Teodoras 1787 Ragainėje apie 1850Įsrutyje, evangelikų liuteronų kunigas, Mažosios Lietuvos raštijos darbuotojas. Manoma, kad buvo Adomo Frydricho Šimelpenigio jaunesniojo vaikaitis. Mokėsi Tilžės gimnazijoje, 1805 įstojo į Karaliaučiaus universitetą, jį baigęs dirbo precentoriumi Žiliuose. 1826 ordinuotas kunigu, paskirtas Rusnės kunigo adjunktu. 1831 perkeltas į Didlaukius, vėliau paskirtas Įsruties superintendentu. Martyno Liudviko Rėzos vienas bendradarbių renkant lietuvių dainas. M. L. Rėzos rankraštiniame palikime yra Rusnėje V. T. Šimelpenigio užrašytos 4 dainos, kurias išspausdino Mykolas Biržiška M. L. Rėzos Dainų 3-iajame leidime (1–2, 1935–1937).

MLFA