Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Mauras Pucas

Mauras Puzzas, XIX a. mokytojas, spaudos darbuotojas.

Pùcas Mauras, Puzzas apie 1810Žiliuose (Ragainės aps.) po 1852 JAV, mokytojas, spaudos darbuotojas. Apie 1835 baigė Karalienės mokytojų seminariją. Apie 1835 paskirtas pradinės mokyklos mokytoju. Dirbo įvairiose Mažosios Lietuvos pradžios mokyklose. 1843 paskirtas Žilių mokyklos mokytoju. 1848–1851 dalyvavo Vokiečių liberalų pažangos partijos veikloje. Tapo Tilžės vokiečių demokratų vado W. Sommerfeldo padėjėju. 1849 pastarajam pradėjus leisti vokiečių demokratų laikraštį Dorfzeitung fuer Preussen, Pucas ėmė redaguoti jo lietuvišką priedą. Prūsijos administracija ėmė jį persekioti. 1849 apkaltintas tuo, kad be pateisinamų priežasčių metė mokyklą ir išvyko į Tilžę, kai ten buvo išrinktas į seimą demokratų kandidatas J. D. H. Temme, kad ragino žmones nemokėti mokesčių. 1850 byla prieš Pucą nutraukta. 1851 kaltintas už Žiliuose surengtą tikybinį susirinkimą po atviru dangumi (buvo išteisintas). Laikinai nušalintas iš Žilių mokytojo vietos, vėliau visai atleistas; tuomet ėmė verstis privačiomis pamokomis. Nuo 1850 birželio pradėjo sakyti pamokslus laisvąjame evangelikų susirinkime Tilžėje, vėliau buvo lietuvių pamokslininkas. 1851 sausį–kovą Tilžėje redagavo ir leido E. Herenderferio laikraščio Freie Gemeinde dvisavaitinį lietuvišką priedą „Lietuviškas prielaiškas“. Dėl persekiojimų 1851 liepą kartu su šeima emigravo į JAV. 1852 dar rašė Mažosios Lietuvos spaudai, vėliau ryšiai su Mažąja Lietuva nutrūko.

MLFA