Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Wolfgangus Christophorus Nettelhorst

Volfgangas Christoforas Netelhorstas, XVII a. prūsų krašto istorikas.

Nettelhorst Wolfgangus Christophorus (Volfgangas Christoforas Nètelhorstas), XVII a. prūsų krašto istorikas. Kilęs iš kilmingos giminės, kuri, valdant Georgui Wilhelmui, iš Kuršo persikėlė į Prūsiją. Apie 1671/1672–1676 jis studijavo Karaliaučiaus universitete; 1674 gynė disertaciją Dissertatio historica de originibus prussicis…, Regiomonti, 1674 [Apie prūsų kilmę], kuriai vadovavo Christophas Hartknochas; 1676 – disertaciją apie prūsų ir visuotinę teisę. Pirmasis Nettelhorsto veikalas tendencingas: jis bandė įrodyti, kad Prūsijoje nuo seno gyveno germanų gentys, o XIII a. Kryžiuočių ordino veržimasis į šiuos kraštus – tai paskutinis germanų persikraustymas. Daug duomenų apie prūsus perimta iš Simono Grunau ir Dusburgo kronikos. Vėliau Karaliaučiuje išleistas veikalo vertimas į vokiečių kalbą: Gegenwärtige historische Disputation, welche von dem Ursprung der Preussen handelt, 1755 [Šiandieninis istorinis disputas apie prūsų kilmę].

L: Lietuvos TSR bibliografija. Serija A. T. I. V., 1966; Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai. T. I, III. V., 2001, 2003.