Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Christoph Hartknoch

Christofas Hartknochas, XVII a. Prūsijos istorikas.

Hartknoch Christoph (Christofas Hártknochas) 1644Jablonkoje (netoli Ortelsburgo) 1687 I 3Torunėje, Prūsijos istorikas. Filosofijos magistras (1672). 1662 įstojo į Karaliaučiaus universitetą, bet dėl neturto jo nebaigė. 1665 ar 1666–1667 Vilniaus evangelikų liuteronų mokyklos rektorius. Gyveno Kaune, kelerius metus – Kalnėnuose Mažojoje Lietuvoje. 1672–apie 1679 Karaliaučiaus universiteto dėstytojas. Nuo 1677 Torunės gimnazijos mokytojas. Veikiamas Mažosios Lietuvos etnologo Mato Pretorijaus, pradėjo tirti Prūsos krašto praeitį. Surado Petro Dusburgiečio Prūsijos žemės kroniką ir 1679 Frankfurte prie Maino (Vokietija) išleido (deja, ją taisė, pridėjo anksčiau parašytų studijų). Svarbiausi veikalai: Selectae dissertationes historicale de varis rebus Prussicis, 1679 [Rinktinės istorinės disertacijos apie įvairius Prūsos dalykus]; Alt- und neues Preussen, oder Preussischer Historien zwey Theile, 1684 [Senoji ir naujoji Prūsija, arba dvi Prūsijos istorijos dalys]. Ši knyga vertinga ir Prūsijos bei Mažosios Lietuvos miestų unikaliomis graviūromis. Knygoje Preussische Kirchen Historia, 1686 [Prūsijos bažnyčių istorija] pateikė faktų iš prūsų ir lietuvių istorijos, etnografijos, kalbos. Lietuvininkus Hartknochas laikė Mažosios Lietuvos autochtonais. Veikale Senoji ir naujoji Prūsija pateikė Mažosios Lietuvos XVII a. lietuvininkų drabužių, pastatų, buities, papročių aprašymų, Įsruties ir Tilžės apskričių laukininkų drabužių, pakinktų, žvejybos įrankių piešinių. Perspausdino Simono Grunau paskelbtą prūsų kalbos žodynėlį. Jo veikalai prisidėjo prie Mažosios Lietuvos kultūros bei raštijos populiarinimo.

L: Mannhard W. Letto-preussische Götterlehre. Rīga, 1936, S. 616; Gineitis L. Lietuvių literatūros istoriografija. V., 1982, p. 19–20; Jonynas A. Lietuvių folkloristika. V., 1984, p. 175–176; Vanagas V. Lietuvių rašytojų sąvadas. V., 1987, p. 29.

Angelė Vyšniauskaitė

Iliustracija: Christopho Hartknocho portretas / Iš Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos. Stasio Žumbio reprodukcija

Iliustracija: Christopho Hartknocho knygos „Senoji ir naujoji Prūsija, arba dvi Prūsijos istorijos dalys“ priešlapis su prūsų genčių žemėlapiu, 1684 / Iš Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos. Stasio Žumbio reprodukcija

Iliustracija: Žvejys nešasi graibštą, vežimas su prikabinta maisto pintine / Iš Christopho Hartnocho knygos „Senoji ir naujoji Prūsija, arba dvi Prūsijos istorijos dalys“, 1684. Lietuvos mokslą akademijos Vrublevskių biblioteka. Stasio Žumbio reprodukcija

Iliustracija: Aptverta ganykla ir vežimai Karaliaučiaus priemiestyje / Iš Christopho Hartknocho knygos „Senoji ir naujoji Prūsija, arba dvi Prūsijos istorijos dalys“, 1684

Iliustracija: Nemune prie Tilžės traukiamos vytinės su prekėmis / Iš Christopho Hartknocho knygos „Senoji ir naujoji Prūsija, arba dvi Prūsijos istorijos dalys“, 1684