Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Wolfgang La Baume

Volfgangas La Baumė, XIX–XX a. vokiečių archeologas.

La Baume Wolfgang (Volfgangas La Baumė) 1885 II 8Wurzenne (Vokietija) 1971 III 18Ludwigshafene (Vokietija), vokiečių archeologas. Gamtos mokslų (1908), archeologijos mokslų daktaras (1924), profesorius (1928). 1903–1907 studijavo gamtos mokslus Jenos, Freiburgo ir Berlyno universitetuose. Nuo 1911 dirbo Dancigo Vakarų Prūsijos provincijos muziejuje (vėliau vadintame Valstybiniu gamtos ir priešistorės muziejumi) skyriaus vedėju ir fondų saugotoju, 1923–1938 – direktorius. 1924 apsigynė disertaciją Vakarų Prūsijos priešistorės tema. 1928–1938 Dancigo Archeologijos ir technikos aukštosios mokyklos profesorius. Pasižymėjo kaip geras archeologijos paminklų tyrinėjimų organizatorius ir paminklosaugininkas. Archeologinių tyrinėjimų metodikos sėmėsi dalyvaudamas Махо Eberto ir Bruno Ehrlicho ekspedicijose. 1923 įkūrė Dancigo vokiečių priešistorės draugiją ir jai vadovavo. Jo rūpesčiu 1924–1938 leistas draugijos leidinys Blatter für deutsche Vorgeschichte [Vokiečių priešistorės žurnalas]. Artimai bendravo su archeologais B. Ehrlichu, Kurtu Voigtmannu iš Marienburgo ir Waldemaru Heymu. 1938–1945 Karaliaučiaus universiteto profesorius ir Krašto priešistorės valdybos direktorius Karaliaučiuje. Buvo atsakingas už visų archeologinių paminklų apsaugą, kontroliavo valstybinių kraštotyros muziejų veiklą. Nuo 1941 perėmė žurnalo Alt-Preußen [Senoji Prūsa] leidybą. Karaliaučiuje La Baumeʼas išbuvo iki pat Antrojo pasaulinio karo pabaigos (iki sovietų armijos atėjimo). 1945 persikėlė į Vakarų Vokietiją, dirbo Schleswigo-Holsteino priešistorės muziejuje, vadovavo Johanno Gottfriedo Herderio instituto tyrinėjimų tarybos darbui Marburge. Archeologijos tematika parašė apie 160 straipsnių ir monografijų. Paskelbė duomenų apie Klaipėdos krašto archeologinius paminklus. Rašė apie veidines urnas, gintarą, priešistorinius kultūrinius augalus, ūkį, amatus. Svarbiausi La Baumeʼo darbai: Vorgeschichte von Westpreußen, 1920 [Vakarų Prūsijos priešistorė]; Das Weichsel-Nogat-Delta, 1924 [Vyslos–Nogato upių delta; su H. Bertramu ir O. Knöppeliu]; Urgeschichte der Ostgermanen, 1934 [Rytų germanų priešistorė], Kulturen und Völker der Frühzeit im Preußenland [Ankstyvųjų laikų Rytprūsių kultūros ir tautos; su C. Engeliu] (žemėlapių atlasas 1936, su paaiškinimais 1937); Die Wikinger [Vikingai] (skyrius H. Reinerio sudaryto darbo III tome, 1940). La Baumeʼas rašė straipsnius įvairioms enciklopedijoms bei žinynams, pvz., Handbuch der historischen Stätten. Ost- und Westpreussen, 1966 [Istorinių vietų žinynas. Rytų ir Vakarų Prūsija]. 1956 išėjo jam pagerbti skirta Documenta archeologica Wolfgang La Baume dedicata [Archeologiniai dokumentai, skirti Wolfgang’ui La Baume’ui].

L: La Baume W. Curriculum vitae. Bibliographie // Documenta archeologica W. La Baume dedicata. 8. II. 1955, hrsg. von O. Kleemann, Bonn, 1956, S. 137–143; Jankuhn H. Wolfgang La Baume // Zeitschrift für Ostforschung. 1972, Bd. 21, S. 148–150; Bohnsack D. Prof. Dr. Wolfgang La Baume // Ostpreußenblatt, 1965, Jg. 16. Folge 6; Bahr E. Wolfgang La Baume (1885–1971) // Preußenland, Jg. 9, 1971, Nr. 3, S. 47–48; Bahr E. La Baume Wolfgang // Altpreußische Biographie. Marburg/Lahn, 1975, Bd. III, S. 988; Filip J. La Baume Wolfgang // Enzyklopädisches Handbuch zur Ur- und Frühgeschichte Europas. Prag, 1969, Bd. II, S. 665.

Valdemaras Šimėnas

Iliustracija: Wolfgangas La Baume / Iš Valdemaro Šimėno rinkinio