Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Bruno Ehrlich

Brunas Ėrlichas, XIX–XX a. vokiečių archeologas.

Ehrlich Bruno (Brunas rlichas) 1868 V 28Dancige 1945 II 7Elbinge, vokiečių archeologas. 1886–1892 studijavo klasikinę filologiją ir istoriją Karaliaučiuje, Marburge, Breslau. 1894 filologijos daktaras. 1905–1938 dirbo Elbingo gimnazijoje mokytoju, nuo 1916 – profesoriumi. Ehrlichas domėjosi Elbingo miesto istorija ir ypač archeologija. Nuo 1905 dalyvavo Elbingo senovės mylėtojų draugijos (vok. Elbinger Altertumsgesellschaft) veikloje. 1912 tapo šios draugijos Miesto muziejaus fondų tvarkytoju. 1911 pradėjo dalyvauti ir pats vadovauti archeologinėms ekspedicijoms. Daugiausia domėjosi prūsų piliakalniais ir gyvenvietėmis. Elbingo miesto ribose tyrinėjo keletą gyvenviečių ir kapinynų. 1916–1938 rinktas Elbingo senovės mylėtojų draugijos pirmininku bei Miesto muziejaus direktoriumi. 1920 įkūrė Elbinger Jahrbuch [Elbingo metraštį], iki 1941 išėjo 16 šio leidinio tomų. Nuo 1919 buvo Prussia draugijos narys korespondentas, o nuo 1937 garbės narys. Parašė straipsnių archeologijos tema. Žuvo Elbingo miesto šturmo metu.

L: Prof. Bruno Ehrlich 70 Jahre alt // Germanen Erbe. Hf. 6. 1938; Neugebauer W. Prof. Bruno Ehrlich zum 70. Geburtstag // Mannus. Jg. 30, Hf. 3. 1938, S. 415–418; La Baume W. Bruno Ehrlich (1868–1945) // ZFO. Jg. 1, Hf. 4. 1952, S. 542–544.

Valdemaras Šimėnas

Iliustracija: Bruno Ehrlichas / Iš Valdemaro Šimėno rinkinio