Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Waldemar Heym

Valdemaras Heimas, XX a. vokiečių archeologas.

Heym (Hemas) Waldemar (1883 II 24 Neuguthe, prie Kulmo miesto 1963 I 9 Cellėje, Žemutinėje Saksonijoje), archeologas. 1902–1904 Karaliaučiaus universitete studijavo teologiją, vėliau Marburge baigė senųjų kalbų studijas. Nuo 1925 dalyvavo Marienverderio kraštotyros muziejaus veikloje, vadovavo archeologiniams tyrinėjimams Torunės, Rippino ir Lipno apskrityse. Nuo 1960 gyveno Cellėje, kur kaupė tėviškės archyvą ir dirbo mokslinį darbą. Parašė apie 50 straipsnių apie savo kasinėjimus, bastarnų ir gotų gentis, Kulmo žemės ankstyvąsias gyvenvietes bei pilis, apie Vakarų Prūsijos archeologiją.

Valdemaras Šimėnas