Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Vytautas Maknys

XX a. pedagogas, teatrologas, vertėjas.

Maknỹs Vytautas 1907 VI 26Balkūnuose (Alytaus aps.) 2003 I 21Vilniuje, pedagogas, teatrologas, vertėjas. 1931 baigė Vytauto Didžiojo universitetą. Humanitarinių mokslų draktaras, docentas (1945). Parašė pirmuosius profesionaliosios kritikos straipsnius apie Mažosios Lietuvos lietuvių teatrą ir tautinį sąjūdį: „Birutės“, Tilžės lietuvių giedotojų draugijos ir kitų draugijų veiklą, mažlietuvių šventes. Apie 1930 artimai bendravo su Vydūnu, kitais mažlietuvių kultūros veikėjais. Dėstydamas aukštosiose mokyklose (1972–1975 – Lietuvos valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetuose), išugdė nemažai gerų dėstytojų, teatro meno talentų. Nepalenktas sovietų ideologijos, Maknys parašė lietuvių teatro istoriją. Išspausdinta: Gabrielius Landsbergis-Žemkalnis (1936), Lietuvių teatro raidos bruožai (2 knygos 1972–1979), Vingiuotais kultūros takais (1992), Teatro dirvonuose (1997), Lietuvių dramaturgija (1999) ir kita. Bendradarbiavo įvairiuose leidiniuose. Apdovanotas Ldk Gedimino III laipsnio ordinu (1997), skautų sąjungos Lelijos ordinu (1938), Balio Sruogos garbės diplomu (1999).

Vytautas Kaltenis

Iliustracija: Vytautas Maknys, 1976 / Iš Ramunės Maknytės-Kusienės albumo