Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Vyriausias jūros dienos komitetas Kaune

Kaune 1934 įkurta organizacija pirmajai Jūros dienai rengti.

Vyriáusias jros dienõs komitètas Kaunè, įkurtas 1934 Kaune. Organizavo pirmąją Jūros dieną. Pirmininkas inžinierius Z. Bačelis, pavaduotojas leitenantas Stanislovas Kuizinas, sekretorius dr. Grigas Valančius, organizacijos komisijos pirmininkas Grabauskas, nariai Daudzvardas ir Račkauskienė.

L: Tijūnėlis R., Bekėža P. Laivynas, jūra, tauta. Klaipėda, 1999.