Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Grigas Valančius

XX a. ekonomistas, visuomenininkas.

Valañčius Grigas 1906 IX 8Užmedžiuose (Telšių apyl.) 1978 V 11Los Andžele (JAV), ekonomistas, visuomenininkas. 1925–1927 studijavo filosofiją ir ekonomiką Briuselio universitete, 1928 Hagos institute ir 1929–1931 Vienos universitete. 1931 grįžo į Lietuvą. 1932–1934 Lietuvos Respublikos finansų ministerijos referentas. 1932–1934 Vakarų sąjungos generalinis sekretorius. Nuo 1934 gyveno Klaipėdoje. 1934–1935 Klaipėdos krašto gubernatūros ekonominis patarėjas ir Prekybos instituto profesorius. Klaipėdoje rūpinosi statybos ir žvejybos bendrovių steigimu, Lietuvos prekybos laivyno plėtra, organizavo jūrų žvejybą. 1940 pasitraukė į Vokietiją, ten 1941 pateko į nacių koncentracijos stovyklą. Vėliau grįžo į Lietuvą, dirbo ekonomistu Kaune. 1944 pasitraukė į Vakarus. 1946–1949 Lietuvių bendrijos Vokietijoje Württembergo apygardos pirmininkas. Lietuvos vienybės sąjūdžio veikėjas ir atstovas VLIKʼe. Rinko istorinę medžiagą apie Mažąją Lietuvą, 1947 išleido knygą Karaliaučiaus kraštas. 1949 persikėlė į JAV. Čikagoje įsitraukė į JAV Lietuvių bendrijos veiklą. 1960–1962 dėstė anglų kalbą Lietuviškoje Vasario 16-osios gimnazijoje Hüttenfelde, Vokietijoje. Daug rašė ekonomikos ir visuomenės klausimais. 1972 buvo Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos istorijos ir visuomenės mokslų mokytojas.

L: JAV lietuviai, t. 2. V., 2002.