Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Stanislovas Kuizinas

Lietuvos Respublikos pulkininkas leitenantas, visuomenės veikėjas.

Kuzinas Stanislovas 1881 V 20Vingininkuose (Tauragės aps.) 1943Kaune, Lietuvos Respublikos pulkininkas leitenantas, visuomenės veikėjas. Lietuviškos spaudos draudimo metais gabeno iš Rytprūsių knygas, 1899 dalyvavo pirmame viešame lietuviškame spektaklyje Amerika pirtyje Palangoje. 1906 Tauragėje rengė lietuviškus vakarus. 1918 pabaigoje steigė Tauragės apylinkės vietos komitetus, buvo Tauragės apskrities valdybos vicepirmininkas, 1919 I 26 įstojo į Lietuvos kariuomenę, kur ėjo įvairias pareigas. 1928 Kario redaktorius. Kuizinas buvo Lietuvos jūrininkų sąjungos vienas steigėjų (1923) ir ilgametis valdybos narys. 1938 vadovavo jūrų skautų organizacijai Budys. Jūrininkystės propagandos reikalais parašė daug straipsnių kapitono Sistos slapyvardžiu.

LE