Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Vydutaičiai

Vidutaičiai, kaimas tarp Tilžės, Piktupėnų ir Natkiškių.

Vydutaičiai, Vidutaičiai (vok. Kullmen-Wiedutaten, Culmen-Wiedutaten), kaimas 14 km į šiaurės rytus nuo Tilžės, 5 km į šiaurės vakarus nuo Piktupėnų, 4 km į pietryčius nuo Natkiškių. 1709 Tilžės valsčiuje paminėtas kaimas CulmenWidutaiten su 15 lažininkų ūkių (1711 beliko 6). 1736 Būbliškės domenų valsčiui priklausiusiame kaime Culmen Wiedutaten paminėta 1 vokiškai ir 6 lietuviškai kalbančios valstiečių šeimos. 1785 minėti Culmen-Wiedulaiten – Įsruties apskrities Būbliškės valsčiaus karališkasis valstiečių kaimas su 18 ugniakurų. 1852 Cullmen-Widutaiten kaime buvo 276 gyventojai. XIX a. viduryje įsteigta pradinė mokykla (Vydutaičių pradinė mokykla; 1897–1914 pastatytas namas). 1905 Vydutaičiai buvo Tilžės kaimiškosios apskrities Kulmenų valsčiaus kaimo bendruomenė su 38 gyvenamaisiais namais, 236 gyventojais (13 katalikų, 194 lietuviai), 1910 – 235, 1925 – 204 gyventojais. Priklausė Piktupėnų, nuo 1895 – Natkiškių parapijai,1920–1939 – Pagėgių, 1939–1944 – Tilžės-Ragainės apskričiai. Vydutaičiuose gimė Jonas Šimkus ir Mikas Šimkus.

Vasilijus Safronovas