Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Vydutaičių pradinė mokykla

Vydutaičiuose XIX a. viduryje įkurta pradinė mokykla.

Vydutaičių pradinė mokykla, įkurta XIX a. viduryje. Iki to laikotarpio čia gyvenusios šeimos savo vaikus siuntė į gretimas Natkiškių arba Piktupėnų mokyklas. Vienaklasę mokyklą lankė apie 40 vaikų. 1897–1914 pastatytas mūrinis tipinis pastatas. XX a. 4 dešimtmetyje vokiečių kalbos mokė Klaipėdos mokytojų seminarijos auklėtinis Willy Milkeraitis. Apie 1896–1910 šią mokyklą lankė būsimasis karininkas Jonas Šimkus. Po Antrojo pasaulinio karo mokykla uždaryta, statinys nacionalizuotas.

Albertas Juška

Iliustracija: Buvusi Vydutaičių mokykla, 2002