Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Vozepilė

piliakalnis Semboje, prie buvusio Višėnų dvaro, 5 km į vakarus nuo Medinavos.

Vozepilė (vok. Wosepile, Ziegenberg; vozė prūsiškai–ožka), piliakalnis Semboje, prie buvusio Višėnų (Wischenen) dvaro, sunaikinto po Antrojo pasaulinio karo, 5 km į vakarus nuo Medinavos. Prieškarinę Vozepilės būklę aprašė Hansas Crome ir Oskaras Schlichtas. Pasak jų, piliakalnis pailgo keturkampio formos, platforma (80×40 m) apjuosta 2 pylimais, kurių aukščiausia vieta – 8 m. Pylimų kampai suapvalinti. Vozepilė apaugusi krūmais. Vėliau Vozepilę tyrinėjo rusų archeologė Frida Gurevič. Rasta degtos keramikos, kultūrinis sluoksnis siekia 1 m.

L: Schlicht O. Das westliche Samland, Bd. 1. Dresden, 1922; Crome H. Führer zu frühgeschtlichen Burgwällen im Samlande // Prussia, Bd. 34, 1940; Гуревич Ф. Д. Из истории юго-восточной Прибалтики в I тысячелетии н. э. // Материалы ииccледoвания по археологии CCCP. No. 76, Mосква–Ленинград, 1960.

Jurgis Mališauskas