Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Hans Crome

Hansas Kromė, XIX–XX a. vokiečių archeologas.

Crome Hans (Hansas Krómė) 1864 I 24Radevormwalde (Vokietija) 1943 I 03Karaliaučiuje, vokiečių archeologas. Studijavo istoriją ir filologiją Göttingene bei Bonoje, tačiau dėl finansinių sunkumų mokslo nebaigė. Domėjosi kraštotyra. Nuo 1911 dirbo pašto tarnautoju Karaliaučiuje. 1924 išėjo į pensiją ir pradėjo aktyvią mokslinę veiklą. 1925 tapo Prussia muziejaus savanoriu moksliniu bendradarbiu, tvarkė muziejaus fondus, sudarinėjo archeologinių radimviečių kartoteką. Ypač domėjosi piliakalniais ir įtvirtinimais. Spaudoje paskelbė išsamų Rytprūsių piliakalnių ir gyvenviečių katalogą. Atskirai aprašė Sembos piliakalnius, domėjosi pirmojo archeologinių paminklų registratoriaus kartografo Michaelio Guise veikla. Rašė apie senovės prūsų religiją ir karybą, apie senovės kelią Karaliaučius–Krantas. Iš viso paskelbė apie 30 straipsnių archeologine tematika.

L: Horn W. Hans Crome zum 75jährigen Gebunstage // Alt-Preußen. 1939, Hf. 4, S. 97–98; Engel C. Betrachtungen zur ostpreußischen Burgwallforschung // Alt-Preußen, Hf. 4, 1939, S. 98–99; Nachruf für Hans Crome // Der Forschungskreis der Albertus Universität. Königsberg, 1943, S. 68.

Valdemaras Šimėnas