Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Frida Gurevič

XX a. archeologė.

Gurèvič Frida 1911 XII 19 Rygoje 1988 IX 8 Leningrade, archeologė. 1932 baigė Leningrado A. Gerceno pedagogikos institutą. 1937 apsigynė disertaciją ir iki 1958 dirbo Leningrado materialinės kultūros istorijos institute, 1959 – SSRS Mokslų akademijos Archeologijos instituto Leningrado skyriuje. 1948–1961 su pertraukomis tyrinėjo Karaliaučiaus krašto archeologinius paminklus: Kramavos ir Medinavos piliakalnius, skandinavišką Viskiautų pilkapinyną ir kitus laidojimo paminklus. Parašė straipsnių prūsų archeologijos klausimais. Jos mokslinės išvados politizuotos ir neobjektyvios, todėl kritikuotos lenkų bei lietuvių išeivijos archeologų veikaluose.

Valdemaras Šimėnas

Iliustracija: Frida Gurevič / lš Valdemaro Šimėno rinkinio