Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Oscar Schlicht

Oskaras Šlichtas, XIX–XX a. fotografas, Sembos etnografas.

Schlicht Oscar (Oskaras Šlchtas) 1867 V 9Fischhausene 1955 IV 30Dresdene (Vokietija), fotografas, Sembos etnografas. Altertumsgesellschaft Prussia draugijos garbės narys. Mokėsi mokykloje Fischhausene. Užmezgė kūrybinius ir komercinius ryšius su dailininkais, daug keliavo (buvo Afrikoje). 1909 Dresdene įsteigė spalvotosios reprodukcijos studiją. Išleido savo pagrindinį veikalą Das westliche Samland [Vakarų Semba, 1922, 2 d.]. Jame keli šimtai meniškų iliustracijų, keli žemėlapiai, senųjų prūsų žymiausių piliakalnių, papročių, Vakarų Sembos gamtos aprašymai; vienas skyrius skirtas Romonei (paminimas Romėnų kaimas, vok. Lengniethen, pateiktas žemėlapis). Išleido etnografinio pobūdžio knygą Die Kurische Nehrung in Wort und Bild [Kuršių nerija žodyje ir paveiksle, 1924].

Jurgis Mališauskas