Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Vladas Nagius-Nagevičius

Lietuvos Respublikos generolas, XIX–XX a. kultūros ir visuomenės veikėjas.

Nãgius-Nagẽvičius Vladas 1881 VI 17Kretingoje 1954 IX 15Klivlende (JAV), Lietuvos Respublikos generolas, kultūros ir visuomenės veikėjas. Sankt Peterburge 1904 baigė Archeologijos institutą, 1910 Karo medicinos akademiją. 1905, 1908–1909 kasinėjo Kretingos apylinkėse, vėliau kitus Paprūsės kapinynus. Tyrė kuršių archeologinį paveldą. Kasinėjimų medžiaga pateko į Ermitažą (Sankt Peterburge), jos dalis atiteko Lietuvių mokslo draugijos muziejui. Parašė straipsnių. Svarbiausi – Prišmončių milžinkapis // Naujoji Romuva, 47–52, 1931 ir 2–3, 8, 10, 1932; Mūsų pajūrio medžiaginė kultūra VIII–XIII a. // Senovė I, 1935. Archeologijos klausimais konsultavosi su Adalbertu Bezzenbergeriu, Carlu Engeliu ir kitais. Lietuvos jūrininkų sąjungos pirmininkas bei jūrininkų mokyklos, veikusios 1923–1925 Kaune, steigėjas. 1923 dalyvavo Lietuvos komitete tautiniam laivynui steigti. 1944 pasitraukė į Vakarus, 1949 apsigyveno JAV.

L: Jankauskas V. Nepriklausomos Lietuvos generolai. V., 1998; Mokslas ir gyvenimas. 1991, nr. 7; LE.

Iliustracija: Vladas Nagius-Nagevičius / Iš LE