Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Carl Engel

Karlas Engelis, XX a. vokiečių archeologas, baltų proistorės tyrėjas.

Engel Carl (Karlas Eñgelis) 1895 X 2 Magdeburge 1947 I 25 Neubrandenburge, vokiečių archeologas, baltų proistorės tyrėjas. 1928 Tübingeno universitete apgynė disertaciją apie paleolito laikų kultūras. 1929 persikėlė į Karaliaučių ir dirbo Prussia muziejaus asistentu. Kasinėjo Linkūnų, Sanditten kapinynus, Viskiautų pilkapyną. Parašė veikalą Einführung in die vorgeschichtliche Kultur des Memellandes, 1931 [Klaipėdos krašto proistorės kultūros įvadas]. Archeologijos tematika yra paskelbęs daugiau kaip 140 straipsnių ir 7 monografijas. Svarbiausios monografijos: Aus Ostpreußischer Vorzeit [Iš Rytprūsių proistorės]; Vorgeschichte der altpreußischen Stämme [Prūsų genčių proistorė]; Kulturen und Völker der Frühzeit im Preußenland [Prūsijos krašto ankstyvųjų laikų kultūros ir tautos; kartu su W. La Baume]. Kai kuriuose straipsniuose nepagrįstai įrodinėjo didelę germanų įtaką baltams. Leidinyje Atlas der ost- und westpreusischen Landesgeschichte, 1937 [Rytų ir Vakarų Prūsijos istorijos atlasas] paskelbė duomenų apie Klaipėdos kraštą (kartu su W. La Baume). 1934 Herderio instituto Rygoje docentas. 1937 Karaliaučiaus universiteto profesorius. Nuo 1938 persikėlė į Greifswaldą, ten profesoriavo universitete, 1942–1945 jo rektorius. Po Antrojo pasaulinio karo pateko į sovietinę internuotųjų stovyklą Neubrandenburge prie Greifswaldo. Mirė susirgęs šiltine ir išsekęs nuo bado.

L: Beran J. Kleine Mitteilungen. Carl Engel 1895–1947 // Ausgrabungen und Funde, 1995, nr. 40 (6), S. 322–324; La Baume W. Carl Engel (1895–1947) // Zeitschrift für Ostforschung, Jg. 2, Hf. 2. 1953; Tautavičius A. Engelis (Engel) Karlas // LTE. T. 1, p. 512.

Valdemaras Šimėnas

Jovita Skolevičienė

Iliustracija: Carlas Engelis / Iš knygos „Užmirštieji prūsai“, 1999