Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Vladas Kurkauskas

XX a. Klaipėdos krašto politikos veikėjas.

Kurkáuskas Vladas 1895Taškente (Uzbekija) ?, Klaipėdos krašto politikos veikėjas. 1917 baigė Petrogrado karininkų mokyklą. 1918 grįžo į Lietuvą. 1919 mobilizuotas į Lietuvos Respublikos karo tarnybą. Pasirašius Lietuvos Respublikos–Sovietų Rusijos taikos sutartį, 1920 VII 15 paskirtas Vilniaus miesto komendantu. 1923 išėjo į atsargą; kapitonas. Ėmėsi Lietuvos žemės ūkio tvarkymo: steigė pienines, 1927 buvo Lietuvos naminių paukščių ir gyvulių draugijos pirmininkas, kaip pieno perdirbimo bendrovių sąjungos atstovas 1927 išrinktas į Žemės ūkio rūmus, 1932 tapo jų pirmininku. Daug dėmesio skyrė Klaipėdos krašto ūkininkų problemoms. Klaipėdos krašte tarp seimelio bei Direktorijos ir gubernatoriaus Jono Navako susidarius įtemptai politinei padėčiai, jai normalizuoti Lietuvos Respublikos prezidento 1935 IV 4 Kurkauskas paskirtas krašto gubernatoriumi. Gegužės 4 d. Kurkauskas paleido seimelį ir paskyrė naujus rinkimus. Jam pavyko pašalinti politinę įtampą, nuraminti krašto gyventojus, liovėsi ir Vokietijos išpuoliai. Kurkauskas 1935 pakviestas vadovauti ir Klaipėdos spaudai. Jis nepritarė Lietuvos Respublikos vyriausybės programai nusavinti krašte žemę visuomenės reikmėms (priėmus žemės nusavinimo įstatymą, tarp Lietuvos Respublikos ir Vokietijos padidėjo įtampa). 1936 X 15 vietoj Kurkausko gubernatoriumi paskirtas Jurgis Kubilius. 1936–1940 Kurkauskas buvo Prekybos, pramonės ir amatų rūmų Kaune pirmininkas. Per antrąją sovietų okupaciją Kurkauskas slapstėsi, 1950 suimtas. Sovietų kareiviai išniekino ir nužudė jo žmoną, patį Kurkauską privertė tapti MGB agentu Pikvoliu.

L: Vanagaitis I. Kovos keliais. Klaipėda, 1938; Gaškaitė-Žemaitienė N. Žuvusiųjų prezidentas. V., 1998.

Algirdas Antanas Gliožaitis

Iliustracija: Vladas Kurkauskas, 1935 / Iš Lietuvos centrinio valstybės archyvo