Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Virginija Kondratienė

valstybės tarnautoja, Mažosios Lietuvos specialistė ir visuomenininkė.

Kòndratienė Virginija (Kazlauskaitė) 1965 VII 18 Ragainėje, Etninės kultūros globos tarybos prie LR Seimo pirmininko pavaduotoja, teisės ekspertė, Regionų komisijos pirmininkė. Mažosios Lietuvos reikalų tarybos narė (1990–1991), Lietuvių etnografinės kultūros draugijos tarybos, Kristijono Donelaičio draugijos narė, Karaliaučiaus krašto lietuvių bendruomenės Ragainės skyriaus garbės pirmininkė. 1990–1994 Kultūros ministerijos Mažosios Lietuvos specialistė, 1994–2001 Kultūros ir švietimo ministerijos etnografinės kultūros vyriausioji specialistė. Baigė Vilniaus pedagoginį institutą, filologė; 2003 baigė Lietuvos teisės universitetą, teisės magistrė. Nuo 1988 aktyviai padeda tvarkyti Mažosios Lietuvos reikalus. Siekia įamžinti Martyno Mažvydo ir Herkaus Manto atminimą. 1989 įkūrė labdaros bendriją Mažoji Lietuva (1989–1990 jos pirmininkė), vėliau – Prūsos ir Mažosios Lietuvos fondą (nuo 1990 jo prezidentė). Fondo užsakymu sukurti paminklai M. Mažvydui (autorius R. Midvikis, architektas A. Kybrancas; krašto valdžia neleido jo pastatyti prie Ragainės bažnyčios) ir H. Mantui (autorius S. Indrašius, 1994 pastatytas Narkyčiuose, Karaliaučiaus krašte, tačiau 1995 nuardytas vietinės valdžios nurodymu). 1990 padėjo parengti Lietuvos Respublikos ir Rusijos tarpvalstybinės sutarties specialųjį protokolą dėl Kaliningrado srities. Kondratienė parengė Mažosios Lietuvos kultūros mokslo ir švietimo 1991–1995 metų programą. Nuo 1994 Kondratienė rūpinasi lietuvių etnine kultūra. Svarbesni straipsniai: Lietuva ir Karaliaučius – tenykščiai lietuviai, kultūros paveldas ir Rusijos įsipareigojimai (1993), Etninės kultūros teisės pagrindai Lietuvoje ir Europoje (2002).

Angelė Vyšniauskaitė