Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Vincas Žemaitis

XX a. lietuvių miškininkas, etnologas, leidėjas.

Žematis Vincas 1896 XI 21Andriškiuose (Vilkaviškio aps.) 1983 II 15Čikagoje (JAV), miškininkas, etnologas, leidėjas. 1925 baigė Dresdeno aukštąją miškų mokyklą. 1926–1944 Kazlų Rūdos miškų urėdas. Lietuvos miškininkų sąjungos vienas iniciatorių ir jos pirmininkas (1930–1934). 1944 pasitraukė į Vokietiją, 1949 – į JAV, apsigyveno Čikagoje. Nuo 1961 pradėjo domėtis etnologija. Nuo 1963 Lietuvių istorijos draugijos, nuo 1965 – Lituanistikos instituto narys. Žemaičio iniciatyva iš rusų į lietuvių kalbą išverstas ir išleistas Mažosios Lietuvos proistorei ir istorijai skirtas Pavelo Kušnerio veikalas Pietryčių Pabaltijo etninė praeitis (1979). Pasiūlė Vydūno fondui Čikagoje išleisti Vydūno veikalo Sieben hundert Jahre deutsch-litauischer Beziehungen [Septyni šimtmečiai vokiečių ir lietuvių santykių] 2-ąją laidą (1982), pasirūpino, kad įvadą jai parašytų vokiečių kalbininkas Viktoras Falkenhahnas. Paskelbė veikalų Mažosios Lietuvos tematika: Rusų etnologas apie Mažąją Lietuvą (1971; apie P. Kušnerį), Mažoji Lietuva ir mes (1981), Nauja studija apie prūsų tautos tragišką likimą, Paremkime Vydūno istoriniai politinio veikalo išleidimą (abu 1982). Apdovanotas Gedimino III laipsnio ordinu (1931).

L: Bakanienė D. Inž. Vinco Žemaičio 100‑osioms gimimo metinėms // Voruta, 1996, nr. 48 (282); Lietuvos miškininkai: biografinis žinynas, d. 2. V., 1997; Nuo Šeimenos krantų: Vincas Žemaitis – miškininkas, etnologas, visuomenės veikėjas. V., 2002.

Kęstutis Žemaitis

Iliustracija: Vincas Žemaitis, apie 1980 / Iš Kęstučio Žemaičio šeimos albumo