Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Vydūno fondas Čikagoje

pelno nesiekianti organizacija lietuvių studentų lituanistinėms studijoms įvairiose pasaulio šalyse remti.

Vydno fòndas Čikãgoje, pelno nesiekianti organizacija, lietuvių studentų lituanistinėms studijoms įvairiose pasaulio šalyse remti. Įsteigtas 1952 III 23 Čikagoje Akademinio skautų sąjūdžio pastangomis (vardas suteiktas Vydūnui sutikus). Aukščiausia valdymo institucija – taryba iš 16 asmenų (trečdalis narių kasmet perrenkami), administruoja valdyba. 1997 tarybai vadovavo L. Maskaliūnas, valdybai – Vytautas Pranas Mikūnas (iki 2007), Vytautas Černius (nuo 2007). Fondo lėšas sudaro gyventojų paaukoti pinigai ir pajamos, gaunamos iš Kalėdų atvirukų leidimo. Svarbiausi rėmėjai – Mykolas Žilinskas, Viktoras Sutkus (abu iš Vokietijos), Ona Motiekienė (iš JAV), Akademinis skautų sąjūdis ir kiti. Paskolas ir stipendijas yra gavę daugiau nei 200 studentų Airijoje, Argentinoje, JAV (Havajuose), Kanadoje, Lietuvoje, Meksikoje, Šveicarijoje, Turkijoje, Vokietijoje. Iš viso išmokėta 560 000 JAV dolerių; dalis jų skirta ir knygoms leisti (išleista knygų lietuvių, vokiečių ir anglų kalbomis), jaunimo organizacijoms remti, lituanistiniam švietimui. Vydūno fondas rūpinasi Vydūno atminimo įamžinimu, jo idėjų skleidimu, raštų leidyba (išleista Probočių šešėliai, 1954, II leidimas; Vydūno laiškai skautams, 1978; Septyni šimtmečiai vokiečių ir lietuvių santykių, 1982, vokiečių kalba, II leidimas; Mano tėvynė, 1993), rengia Vydūno minėjimus, organizuoja jam skirtas parodas. Lietuvių kultūros centre Čikagoje įrengė nuolatinę Vydūno ekspoziciją. Teikia kasmetines premijas (tarp laureatų – Vytautas Landsbergis, 1991 ir Vaclovas Bagdonavičius, 1992). Bendradarbiauja su Vydūno draugija Lietuvoje, ją remia finansiškai.

Vaclovas Bagdonavičius

Iliustracija: Vydūno fondo (Čikaga) pirmininkas Vytautas Pranas Mikūnas (dešinėje) Tilžėje prie pastato, kuriame 1933–1944 gyveno Vydūnas, 2002