Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Vilkyškių pradinės mokyklos

Vilkyškiuose XVII–XX a. veikusios pradinės mokyklos.

Vilkỹškių pradnės mokỹklos. Vilkyškių parapinė mokykla Vilkyškių bažnyčios kronikoje pirmąkart paminėta 1617. Pastatas buvo drėbto molio sienų, šiaudų stogu, 2 kambarių su virtuvėle bei kamara. 1621 imtasi statyti naują mokyklos namą. Jis nebuvo ištaigingesnis (statybai išleista 17 markių, 2 lietuviški grašiai ir 2 šilingai). Per abu pasaulinius karus Vilkiškių mokykla ne kartą apiplėšta, padegta. XVII–XVIII a. sandūroje precentoriavo aukštesnės kvalifikacijos asmenys – Karaliaučiaus universitetą baigę dvasininkai. 1702–1711 dirbo Johannas Jacobas Sperberis, prieš 1732 – Ernstas Neumannas, vėliau – Friedrichas Vorhofas, Bernhardas Koppas, nuo 1763 – Karlas Behrendtas. 1770 mokyklos tikrinimo akte išvardytas jos inventorius: 2 stalai, 5 ilgi suolai, 1 juoda lenta. Lankė 70 vaikų, jie sėdėjo susigrūdę, nepatogiai. Mokymo priemonės – giesmynai, katekizmas, kelios lietuviškos knygelės (1 egzempliorius Nurodymų tėvams, kaip jų vaikai tikroje krikšto malonėje privalo būti išlaikomi ir 2 egzemplioriai Pamokslų apie atgailojantį latrą ant kryžiaus). 1817–1818 pastatyta nauja mūrinė mokykla, po metų atsiųstas antras mokytojas. Parapijos mokyklai įgijus valstybinės liaudies mokyklos statusą vaikus mokė seminarijas baigę pedagogai: 1830–1834 Karalienės mokytojų seminarijos auklėtinis, Prūsiškų kalendrų leidėjas Jonas Urbonas, nuo 1880 Hermannas Kegelis, vėliau Kristupas Stašiulis, Hermannas Keßlau, Ernestas Meyeris. Daugėjant besimokančiųjų mokykla tapo triklase. 1915–1923 joje dirbo Maksas Kairys, Helenė Šadė (Schade), Marta Kirstein, Alfredas Kielis, po 1923 – Willy Gronau, Henry Naujokas, F. Tumosas, Michaelis Jaudžimas, Bačanskytė, Cinavas, Kankelaitis, Rimkus. 1929 Mečislovas Mačernis konstatavo: mokoma vokiečių kalba, iš 3 dirbančių pedagogų 2 lietuviškai nemoka. Tikrintoje 14 moksleivių klasėje lietuvių nebuvo. 1936 mokėsi 148 vaikai (74 mergaitės, 74 berniukai; 123 evangelikai liuteronai, 23 katalikai, 2 kitų tikėjimų). Vilkyškių bei gretimų kaimų gyventojų pageidavimu 1931 atidaryta privati lietuviška pradinė mokykla. Lankė 60 vaikų. Netrukus Direktorija ją suvalstybino, įvedė dėstomąją vokiečių kalbą. 1936 pakartotinai įsteigta privati dviklasė mokykla. Joje dirbo Jonas Purvinas, Lakneris, vėliau Starinskienė ir Norkus. 1938 mokėsi 41 moksleivis (20 senųjų vietos gyventojų, 21 atsikėlusiųjų vaikai). 1939 III 24 mokykla uždaryta. Po Antrojo pasaulinio karo Vilkyškiuose veikė pradinė mokykla, 1949 ji performuota į septynmetę, 1955 – į vidurinę.

Albertas Juška