Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jonas Urbonas

XIX a. spaudos darbuotojas, poetas.

Ubonas Jonas 1807 IV 15Bandužiuose (Klaipėdos aps.) 1886 VI 12Įsrutyje, spaudos darbuotojas, poetas. „Prūsiškų kalendrų“ vienas sudarytojų ir redaktorių. 1827–1830 mokėsi Karalienės mokytojų seminarijoje. 1830–1834 mokytojavo Vilkyškiuose, 1834–1852 – Pagėgiuose, 1852–1866 – Tilžės Prūsuose (nuo 1919 Tilžės dalis), nuo 1866 – Įsrutyje. Priklausė Lietuvių literatūros draugijai. 1870–1876 ir 1882–1886 vadovavo Įsruties gimnastikos mėgėjų draugijai. Bendradarbiavo su lituanistu Friedrichu Beckeriu. 1866–1868 rašė į laikraštį „Keleivis“. Parašė knygą apie 1866 Prūsijos karą su Austrija ir kitomis vokiečių valstybėmis Prūsų karas bey ypatiškos kovos su estreikeis bey kelioms kitoms Vokės žemėmis mete 1866 (1867). Iš vokiečių kalbos išvertė didaktinio religinio turinio pasakojimus Krikščioniškas vadas, arba Kelio rodytojis, keleiviams į dangų (1840).

Algirdas Žemaitaitis