Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Johann Jacob Sperber

Johanas Jakobas Šperberis, XVII–XVIII a. evangelikų liuteronų kunigas, religinių raštų redaktorius.

Sperber (Špèrberis) Johann Jacob (1679 V 6 Tilžėje 1741 III 2 Rusnėje), evangelikų liuteronų kunigas, religinių raštų redaktorius. Gimė pirklio šeimoje, baigęs Tilžės miesto provincijos mokyklą, 1697 II 13–1701 studijavo Karaliaučiaus universitete. Nuo 1701 dirbo precentoriumi Vilkyškiuose, 1711–1741 kunigavo Rusnėje. Redagavo Johanno Heinricho Lysiaus katekizmo vertimą, išvertė dalį Biblijos (išleista 1735), parengė giesmę Pasirodo mums šlovna diena (išspausdinta 1732 giesmyne; kartota ir vėlesniuose giesmynuose).

Algirdas Žemaitaitis