Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Mečislovas Mačernis

XX a. lietuvių pedagogas, visuomenės veikėjas.

Mačenis Mečislovas 1897 X 30Gedrimuose (Telšių aps.) 1968 III 29Plungėje, lietuvių pedagogas, visuomenės veikėjas. Apie 1921–1924 Berlyno ir Karaliaučiaus universitetuose studijavo matematiką ir fiziką. Vėliau baigė Kauno universiteto Humanitarinių mokslų fakultetą. Dirbo Palangos progimnazijoje, buvo jos direktorius. Nuo 1926 Tauragės mokytojų seminarijos vadovas. 1929 Lietuvos Respublikos švietimo ministerijos įgaliotas tikrino lietuvių kalbos mokymą Klaipėdos krašto mokyklose, nustatė, kad lietuvių kalbą dėstę mokytojai jos nemokėjo. Savo ataskaitoje rašė: Lietuvių kalbos mokymas yra tos kalbos išjuokimas. Dėstoma sausai, mechaniškai, kad vaikams įkyrėtų ir kad jie pradėtų jos nekęsti. 1935 paskirtas Respublikos pedagoginio instituto Klaipėdoje inspektoriumi. 1937–1940 šio instituto direktorius. Dėstė matematiką, Tėvynės pažinimą, geografiją, vadovavo pedagoginei praktikai. 1940 atleistas iš darbo, suimtas ir įkalintas Lukiškių kalėjime. 1941 III 1 ištremtas į Vorkutos lagerį (Komija) 8 metams. 1943 IX 29 paleistas, apsigyveno Kazachijoje. 1949 grįžo į Lietuvą. Dirbo Plungės vidurinėje mokykloje. Pedagoginiame metraštyje (1937, I d., 1938–1939 II d.) straipsnyje Vidurinių amžių ugdymas. Veiklos didaktika aptarė vokiečių pedagogų W. Diesterwego, A. Frebelio, G. Kerschensteinerio, H. Gaudigo mokymo koncepcijas, naujosios darbo mokyklos idėjas. 1926 rankraščio teisėmis išspausdino mokomąją knygą Skaičiavimo metodika, 1939–1940 – 3 dalių knygą Didaktika. 1992 išleista Mačernio knyga Pradinio mokymo patirtis Lietuvoje 1918–1940 metais.

Albertas Juška