Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Videvutis literatūroje

Videvučio paminėjimai literatūroje.

Videvùtis literatroje. Simonas Dachas eilėraštyje O Mümmel, 1652 [O Nemune], skirtame Tilžės 100-osioms metinėms, pamini senąjį Videvutį (vok. Der alte Widewut). Vainikuojant pirmąjį Prūsijos karalių Friedrichą I, buvo perskaitytas eiliuotas sveikinimas, kuriame Videvutis vadinamas karūnuotuoju prūsu. 1829 tęstiniame leidinyje Erläutertes Preussen oder Auserlesene Anmerckungen Videvutis lyginamas su legendiniu Romos karaliumi Numa Pompilijumi (abu įvedę įstatymus). Ernstas Theodoras Amadeus Hoffmannas rinkinyje Serapionsbrüder [Serapiono broliai], pasakodamas apie Zacharijo Wernerio dramos Das Kreuz an der Ostsee [Kryžius prie Baltijos] II dalį (nepaskelbta), mini Videvutį – jis dramoje turėjęs užimti svarbią vietą. E. C. Thielo knygoje Statistisch-topographische Beschreibung der Stadt Tilse, 1804 [Statistinis-topografinis Tilžės miesto aprašymas], prenumeratorių sąraše yra Widewut Graf von Kalnein. Tai bene pirmasis baltiškos kilmės asmenvardis naujaisiais laikais (Kalnein pavardę mini eilėraštyje ir S. Dachas). Lietuvių grožinėje literaatūroje Videvutį mini Maironis, Šatrijos Ragana.

Jurgis Mališauskas