Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Ernst Theodor Amadeus Hoffmann

Ernstas Teodoras Amadėjus Hofmanas, XVIII–XIX a. rašytojas, kompozitorius.

Hoffmann Ernst Theodor Amadeus (Ernstas Teodoras Amadėjus Hòfmanas) 1776 I 24 Karaliaučiuje 1822 VI 25 Berlyne, rašytojas, kompozitorius. Lankė Karaliaučiaus reformuotą pilies mokyklą (su Theodoru Gottliebu Hippeliu). 1792–1795 Karaliaučiaus universitete studijavo teisę. 1795 dirbo Karaliaučiuje, po 1804 Varšuvoje – Lenkijos vyriausybės patarėju. Vėliau Vokietijos įvairiuose miestuose dirbo kapelmeisteriu, muzikos mokytoju, ir kitkuo. Gyvenimo šaltinis buvo muzika, grafika, literatūra. Bendradarbiavo istoriko Augusto Kotzebue leistame žurnale Drei Freimütige [Trys atviraširdžiai]. Kaip muzikos kritikas atkreipė dėmesį į L. von Beethoveną. Iki mirties Berlyne dominavo tarp literatų. Buvo savitas, pasižymintis nepaprasta fantazija pasakotojas, literatūroje įsiterpęs tarp vėlyvojo romantizmo ir ankstyvojo realizmo. 1817 sukūrė apysaką Das Majorat [Majoratas], kurioje veiksmas vyksta romantiko fantazijos atkurtoje Rasytės pilyje, aprašomas Kuršių nerijos gamtovaizdis: vietovė „atšiauri ir atkampi“ su „varnų kraupiu kranksėjimu“. Su Prūsa siejasi ir apsakymų bei apybraižų rinkinys Serapionsbrüder [Serapiono broliai]. Viename apsakymų aptariama Zacharijo Wernerio drama Das Kreuz an der Ostsee, 1806 [Kryžius prie Baltijos]; sužinome, kad Werneris rašęs ir dramos II dalį, kurioje pasirodo naujas personažas – prūsų karalius Videvutis. Šiai dramai Hoffmannas sukūrė muziką, o antraštiniam puslapiui – vinjetę, kurioje pavaizduotas ir prūsų dievas Pikulas. Nauja Hoffmanno pasakojimo forma (vaiduokliški motyvai ir groteskiniai viršjutiminiai arba pasąmoniniai bruožai) turėjo poveikio žymiausiems pasaulio literatūros atstovams. Hoffmannas žymus ir kaip kompozitorius (kūrė operas), tapytojas bei grafikas,

Regina Sinkevičienė

Jurgis Mališauskas

Iliustracija: Ernstas Theodoras Amadeus Hoffmannas / Iš kalendoriaus „Prūsa“, 1990